Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 14.00 på Abelco Investment Group AB’s kontor, Birger Jarlsgatan 18, Stockholm.   A. Rätt att delta på stämman m.m.   Anmälan   Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken p...

Read Blog Detail

Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

  Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och utfärdande av nya aktier i Abelco.   Abelco Investment Group AB (publ) ingick avtal den 13 april 2018 med norska Green Ideas AS (”GIAS”) om strukturerat stöd inför bolagets planerade etablering i Sverige med efterföljande börsnotering so...

Read Blog Detail

Abelco Investment Group AB (publ) invests in Norwegian Green Ideas AS prior to public listing

Green Ideas AS, (”Green Ideas”) develop, market and sell technology-solutions and services within the market of environmental ecosystems. The company is now facing geographic expansion and is planning public listing in Sweden. The parties have entered into an investment agreement, which means that Abelco receives approximately 24% of capital and votes in Green Ideas’ newly formed Swedish holding company. Green Ideas specializes in techn...

Read Blog Detail

Green Ideas AS and Recollect AB in Sweden join forces to sell unique binsystems to households in Sweden.

Green Ideas AS and Recollect AB have made an agreement on sales and distribution of Green Ideas unique Sortér™ superflexible binsystem for households, and the product Batrecycle™ (Developed by Supac Ltd) on the Swedish market with start during January 2018. Other products which Green Ideas is designing and to be launched end 2018 and during 2019 are also included in this agreement. Recollect AB will sell Green Ideas products to its old – and new cu...

Read Blog Detail