+47 93 480 044 | info@polyfuels.group

Om selskapet

Polyfuels Viken er et datterselskap av Polyfuels Group AB som er lokalisert i Fredrikstad kommune. Polyfuels Vikens formål er gjennom miljøvennlig teknologi å drive en sirkulær, økonomisk lønnsom, bærekraftig virksomhet innen materialgjenvinningsprosesser av plast og andre organiske materialer.

Selskapet produserer og selger sluttprodukter fra kjemiske prosesser som omdanner plast og organisk materiale til flytende karbonforbindelser. I samarbeid med partnere utarbeides det standarder for petrokjemiske sluttprodukter som møter sertifiseringsstandarder. Hele prosessen vil være ISCC-sertifisert og REACH-klassifisert i henhold til EUs regelverk.

Polyfuels Viken vil i samarbeid med GG Gruppen tilby løsninger for avfallsmarkedet i vårt Lab-Reaktor system ved å teste avfallsplast som i dag går til forbrenning. Plassering av anlegget vil bli i umiddelbar nærhet til GG Gruppens hovedkontor, med dertil meget egnede fasiliteter og infrastruktur. Prosjektet gjøres i samarbeid med Fredrikstad Kommune og Viken Fylkeskommune.

Polyfuels Viken vil i samarbeid med industripartnere bidra til å redusere karbondioksidutslipp gjennom å utvikle og drive de første industrianleggene for kjemisk resirkulering av plastavfall.

If you have any interest in testing/analyzing your products/feedstock, please take contact with us for further possibilities CLICK HERE.