+47 93 480 044 | info@polyfuels.group

Lokasjon

Polyfuels planlegger sitt anlegg her

Polyfuels planlegger sitt første pyrolyseanlegg for kjemisk resirkulering av plastikk og dekk.

Området er lagt til rette for bærekraftig industri innenfor en rekke sektorer. Området er ideelt plassert for transport fra land, luft, jernbane og sjøvei.

Polyfuels planlegger sitt første pyrolyseanlegg for kjemisk resirkulering av plastikk og dekk.