+47 93 480 044 | info@polyfuels.group

Resirkulerings prosess /petrokjemisk prosess

Certify your waste plastic for chemical Recycling to new plastic – empowering the circular economy.

Målet – Vi vil motta plastavfall som ikke er mekanisk resirkulerbart, og analysere innholdet, deretter potensialet for kjemisk resirkulering til ny plast. Dette i henhold til de kravene som stilles til kjemisk resirkulering. Det kreves minimum 3-5 kilo plast som er vasket og kvernet i 20-40 mm for å starte en testprosess.

Metoden – I vår LAB-Reaktor vil plastavfallet gjennomgå en termokjemisk –pyrolyse –prosess hvor sluttproduktet er olje. Denne operasjonen tilsvarer prosesser i større industriell skala. Plasten behandles gjennom et lukket termisk oksygenfritt system. Sluttproduktet vil være råolje. Etter testing analyseres oljens kvalitet før den produseres til ny plast.

Vi ønsker plast fra PP, PE, LDPE, HDPE, PS. Laminater og blandet plast er mulig. Har man andre typer plast; Gi oss beskjed, for å se på alternativer.

Analysen – Gjennom sertifiserte laboratorier vil vi analysere den spesifikke oljen som produseres fra plastavfallet ditt. Alt i henhold til analysespesifikasjoner for olje for å fastslå pyrolyseoljens verdi på sirkulær økonomi. Videre analyser bli utført i henhold til en omfattende liste over analysekriterier. Disse funnene vil danne grunnlaget for ditt plastavfallspotensial til å bli ny plast.

Hele prosessen vil være ISCC-sertifisert og REACH-klassifisert i henhold til EUs regelverk og vil bli finjustert med hensyn til utbytte og oljekvalitet. Kjemiske standarder vil bli opprettet i samsvar med REACH Compliency.

Analyse og sluttprodukt: Oljen sendes til Eurofins og analyseres basert på krav satt av Borealis. Godkjent slutt produkt defineres i 4 kategorier.