+47 93 480 044 | info@polyfuels.group

Återvinningsprocess / Petrokemisk process

Certifiera ditt plastavfall för kemisk återvinning till ny plast – vilket stärker den cirkulära ekonomin.

Målet – Vi ska ta emot plastavfall som inte är mekaniskt återvinningsbart, och analysera potentialen för kemisk återvinning till ny plast. Minst 3-5 kg plast krävs som har tvättats och strimlats för att starta en testprocess.

I vår LAB-reaktor kommer plastavfallet att genomgå en termokemisk pyrolysprocess där slutprodukten är olja. Denna operation motsvarar processer i större industriell skala. Plasten bearbetas genom ett slutet termiskt syrefritt system. Slutprodukten kommer att vara råolja. Efter testning analyseras oljan.

Vi vill ha plast från PP, PE, LDPE, HDPE, PS. Laminat och blandplast är möjliga. Om någon annan typ; Låt oss veta och vi kan diskutera möjligheter tillsammans.

Analys – Genom certifierade laboratorier analyserar vi den specifika oljan som produceras från ditt plastavfall. Allt enligt oljeanalysspecifikationer för att bestämma pyrolysoljans värde på cirkulär ekonomi. Ytterligare analyser utförs enligt en omfattande lista över analyskriterier. Dessa resultat kommer att ligga till grund för din plastavfallspotential att bli ny plast.