+47 93 480 044 | info@polyfuels.group

Växt arena

Polyfuels Billingsfors AB planerar en 24 ton tung pyrolysanläggning i Ekoparksområdet. Området är godkänt för industri med strategiskt avstånd till Norge och Sverige. Infrastrukturen i området är mycket väl anpassad till logistik tunga transporter samt tillgång till järnväg. Områdets platta struktur gör det idealiskt för pyrolysanläggningar och det har en storskalig industrihall på 9000 m2 (del av den totala ytan), som är inrättad i byggnaden.

Polyfuels Group AB etablerar just nu en demonstrationsanläggning vid Billingsfors som hanterar upp till -2 ton plastavfall per dygn. Denna etablering kommer att leda till en fullskalig växtbehandling upp till 24 ton per dag i mitten av 2025. De första operationerna är planerade att starta i mitten av 2025.

info about the pyrolysis plant

Polyfuels Group AB:s strategiprognos för 2023-2026 syftar till att ta positionen som ”skandinavisk marknadsledare inom plast-till-olja” för vidareförädling (krackning) vid Borealis Stenungsund för nya polymerer och plastråvaror för industrin.

Placeringen av anläggningen i Billingsfors i Bengtsfors kommun blir ett demografiskt centrum med ett strategiskt läge mellan Sverige, Norge och Danmark. Bengtsfors kommun ligger i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Bengtsfors kommun är en mycket attraktiv kommun som har underlättat satsningar på grönt näringsliv. Detta kommer att bidra till gröna jobb och Polyfuels Billingsfors kommer att vara en del av detta initiativ genom att lägga sin första pyrolysanläggning här.