+47 93 480 044 | info@polyfuels.group

Polyfuels Billingsfors AB

Polyfuels Billingsfors är ett dotterbolag till Polyfuels Group Ab, beläget ved Billingsfors i Bengtsfors kommun. Polyfuels Billingsfors syfte är att genom miljövänlig teknik driva en cirkulär, ekonomiskt lönsam och hållbar verksamhet inom materialåtervinningsprocesser av plast och andra organiska material. Företaget tillverkar och säljer slutprodukter från kemiska processer som omvandlar plast och organiskt material till flytande kolföreningar. I samarbete med partners utarbetas standarder för petrokemiska slutprodukter som uppfyller uppsatta standarder. Hela processen kommer att vara ISCC-certifierad och REACH-klassad enligt EU:s regelverk.

Polyfuels Billingsfors erbjuder lösningar för avfallsmarknaden i vårt Lab-Reaktor-system genom att testa plastavfall som idag används för förbränning. Anläggningens placering kommer att ligga i Billingsfors Ekopark. Kunder i hela Sverige är välkomna att testa sin plast.